Drukowanie 3d, drukarki 3d, druk 3d, szybkie prototypowanie, skanowanie 3d

Produkcja krótkoseryjna drukowanie 3d

Nowoczesne branże produkcyjne codziennie muszą stawiać czoła coraz większej konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw. Można pokusić się o stwierdzenie, że zjawisko to przybrało skalę globalną. Technologia informatyczna będzie odgrywała kluczową rolę we wspieraniu….

DDM (Digital Manufacturing)

DDM (Direct Digital Manufacturing – bezpośrednie wytwarzanie wspomagane cyfrowo, znane także jako Rapid Manufacturing – szybkie wytwarzanie) jest innowacyjną technologią drukowanie 3d umożliwiającą wyeliminowanie niedogodności (w przypadku małoseryjnej produkcji bardzo kosztownych),…

RAPID PROTOTYPING

W wypadku DDM znajdują zastosowanie również techniki szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping). Jedyna różnica między prototypem 3d, a wyprodukowanym detalem – to ich przeznaczenie. DDM może być realizowane z wykorzystaniem różnego typu technologii drukowania 3d..

RAPID MANUFACTURING

Pierwszy etap procesu Rapid Prototyping & Manufacturing jest praktycznie identyczny dla wszystkich różnorodnych systemów i obejmuje stworzenie trójwymiarowego modelu obiektu, zaprojektowanego z użyciem komputera. Dobry, w wersji preferowanej lity model CAD 3D…drukowanie 3d e-manufacturing